PROIECTELE DERULATE

DIVERSIFICAREA INOVATIVA A SERVICIILOR MEDICALE LA OFTAPROF SRL

 

OFTAPROF S.R.L cu sediul în Municipiul Iași, Str. Stejar nr. 54, COMPLEX STEJAR, județul Iași, România, a derulat începând cu data de 25.05.2018 proiectul „DIVERSIFICAREA INOVATIVĂ A SERVICIILOR MEDICALE LA OFTAPROF SRL “, cod SMIS 112584, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management a POR 2014- 2020 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 3.894.870,00 lei, finanțarea nerambursabilă aprobată a fost de 2.796.262,00 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională 2.376.822,70 lei.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, perioada de realizare a activităților proiectului fiind după semnarea contractului de finanțare până în luna martie 2020. Perioada de implementare totală a proiectului este între data de 25-05-2018 si data de 30-03-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității OFTAPROF pe piața oftalmologică și consolidarea poziției de lider regional de nișă, prin valorificarea potențialului oferit de achiziția echipamentelor medicale ultraperformante, și implementarea aplicației software inovative, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile.

Rezultatele proeictului au fost 1 clinica oftalmologica moderna si inovativa, accesibilizata pentru persoane cu dizabilitati si mai eficienta energetic, dotata cu 3 echipamente medicale, un kit pentru econisire energie si un activ necorporal inovativ, 1 sistem de management al calitatii certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu, 1 Proces medical certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu si  internationalizarea clinicii, prin participare ca expozant la 1 targ international de profil, in afara Romaniei.

Date de contact:

OFTAPROF S.R.L. Municipiul Iași, Str. Stejar nr. 54, COMPLEX STEJAR, județul Iași, România

Telefon/Fax: 0232250423 / 0232250423, Adresa e-mail: office@clinicaoftaprof.ro

Pagina Web: www.clinicaoftaprof.ro, Persoana de contact CHISELIȚĂ DORIN, administrator